Lokalita

Kúpalisko VADAŠ 800m

10 min. – pešo
2 min. – autom

Nákupné centrum Aquario 1km

15 min. – pešo
3 min. – autom

Pešia zóna 600m

8 min. – pešo
2 min. – autom

Poliklinika 2km

25 min. – pešo
4 min. – autom

Bazilika Ostrihom 3km

40min. – pešo
8min. – autom
Štúrovo je mesto, ktoré má mimoriadne žičlivú polohu, keďže sa nachádza na najjužnejšom cípe Slovenska, tam, kde začína Dunaj ohýbať svoj tok pod Kováčskymi kopcami a Pilišskými vrchmi, napájaný ešte aj vodami Hrona. K jeho prednostiam patrí nielen krásna príroda, ale aj mimoriadne teplé podnebie. 
V letných mesiacoch je Štúrovo vyhľadávané tisíckami rekreantov, hľadajúcich oddych, zábavu a vodné športy.  Nachádza sa tu objemný zdroj termálnej vody, ktorý inšpiroval miestnych k výstavbe prvého termálneho kúpaliska. Dnes je tu vybudovaný moderný areál s kapacitou vyše osem tisíc návštevníkov, Vadaš Thermal Resort.
Štúrovo však  má viac lákadiel, než len termálne kúpalisko. Je to predovšetkým  okolitá príroda v chránenej oblasti. Tá ponúka široké športové vyžitie, ako napríklad cykloturistiku, horolezectvo, poľovníctvo, jazdu na koni…. Z kultúrnych pamiatok hodno spomenúť rímsko-katolícky kostol, či vzácnu románsku rotundu v neďalekej Bíni. Na dlhé prechádzky je ideálna promenáda pri brehu Dunaja, ktorá je už aj hraničnou čiarou s Maďarskom, ale bez prekážok možno prejsť z jednej strany na druhú.
Kým zo slovenskej strany sa núka úchvatný pohľad na protiľahlú klasicistickú baziliku v Ostrihome, ktorá bola roky dostupná len kompou, teraz si môžu turisti prejsť po novom moste Márie Valérie a vystúpiť na vyhliadkovú vežu Ostrihomskej katedrály, ktorá je za poplatok každému prístupná. Práve odtiaľ je prekrásny pohľad na obe mestá: na Štúrovo i Ostrihom. Teda opäť jedno z miest na slovensko-maďarskom pomedzí, ktoré sa oplatí navštíviť, a nielen v letnom čase.