Celá ponuka

poschodie byt č. počet izieb byt m2 balkón m2 spolu m2 dostupnosť
1 1 2 51,7 10,47 62,17 predaný
1 2 1(+1) 45,3 13,01 58,31 predaný
1 3 1(+1) 46,7 0 46,7 predaný
1 4 1(+1) 44,3 7,82 52,12 predaný
1 15 2 60,11 8,15 68,26 na predaj
1 16 2 47,36 47,36 na predaj
1 17 2 58,54 39,08 97,62 na predaj
1 18 2 65,52 16,04 78,56 na predaj
2 5 2 51,7 10,47 62,17 predaný
2 6 1(+1) 45,3 13,01 58,31 predaný
2 7 1(+1) 46,7 0 46,7 predaný
2 8 1(+1) 44,3 12,17 56,47 predaný
2 19 1 27,24 27,24 na predaj
2 20 1 32,38 12,44 44,82 na predaj
2 21 1+1 45,68 45,68 na predaj
2 22 1 36,65 31,94 68,59 na predaj
2 23 1 20,95 20,95 na predaj
2 24 1 29,35 29,35 na predaj
2 25 1 30,82 4,4 35,22 na predaj
3 9 2 51,7 10,47 62,17 predaný
3 10 1(+1) 45,3 13,01 58,31 predaný
3 11 1(+1) 46,7 0 46,7 predaný
3 12 1(+1) 44,3 12,17 56,47 predaný
3 26 1 27,33 27,33 na predaj
3 27 1 32,35 12,33 44,68 na predaj
3 28 1+1 45,83 45,83 na predaj
3 29 1+1 36,96 32,27 69,23 rezervovaný
3 30 1 21,1 21,1 na predaj
3 31 1 28,85 28,85 na predaj
3 32 1 31,58 4,61 36,19 na predaj
4 13 3 64,7 82,99 147,69 predaný
4 14 2 59,8 26,55 86,35 predaný
4 33 1+1 55,98 18,15 74,13 predaný
4 34 1 33,36 15,48 48,84 predaný
4 35 1 38,59 54,85 93,44 na predaj
4 36 1 56,05 10,17 66,22 na predaj