Cieľom tejto internetovej stránky je poskytnúť zákazníkom prístup k informáciám o nehnuteľnostiach určených na predaj prostredníctvom tejto webovej stránky.

 

Autorské práva

Materiály uverejnené na tejto stránke, ako aj organizácia a dizajn tejto stránky, sú chránené autorským zákonom Slovenskej Republiky. Akékoľvek informácie zverejnené na tejto webovej stránke môžu byť použité výhradne pre osobné a nekomerčné účely.

 

Obchodné značky

Všetky logá a dizajny uverejnené na tejto webovej stránke, nesmú byť použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MGM & partners, s.r.o., IČO: 36225738.

 

Použité informácie

Informácie uvedené na tejto stránke sú zverejnené so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti. MGM & psrtners, s.r.o., si vyhradzuje právo tieto informácie meniť, upravovať, aktualizovať alebo úplne stiahnuť z web stránky prostredníctvom svojho správcu a to na základne vlastného uváženia a získaných dostupných informácií a to kedykoľvek, bez predošlého upozornenia. Miera aktuálností informácií a uverejnenej inzercie je pravidelne monitorovaná, napriek tomu do veľkej miery ovplyvnená informovanosťou zo strany vlastníka nehnuteľností, z tohto dôvodu MGM & partners s.r.o.,  nemôže niesť a nenesie zodpovednosť za aktuálnosť, pravdivosť a obsah stránky.

 

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Na tejto stránke môžu byť zverejňované osobné údaje, ktoré boli získané v zmysle právneho základu spracúvanie osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby. Užívateľ a návštevník tejto stránky môže sprístupnené osobné údaje o dotknutých osobách spracúvať len pre vlastnú potrebu výlučne v rámci osobných alebo domácich činností.